Reguli

§1 Dispoziții preliminare

1. Magazinul online koaloshop.com, disponibil la adresa de internet https://koaloshop.com/ este administrat de societatea DROPLEAD SP Z O O, NIP 5783119279, REGON 363515243, VAT NUMBER: RO43237931, ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Polonia..
2. Aceste reglementări se adresează consumatorilor și specifică regulile și procedura de încheiere a unui contract de vânzare la distanță cu consumatorul prin intermediul magazinului.

§2 Definiții

1. Consumator – persoană fizică care încheie un contract cu Vânzătorul ca parte a Magazinului, al cărui obiect nu este direct legat de activitatea sa comercială sau profesională.
2. Vânzător – DROPLEAD SP Z O O, NIP 5783119279, REGON 363515243, VAT NUMBER: RO43237931, ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Polonia.
3. Client – orice entitate care face cumpărături prin intermediul magazinului.
4. Antreprenor – o persoană fizică, o persoană juridică ori o unitate organizațională, căreia legea îi acordă capacitate juridică, desfășurând în nume propriu o activitate comercială care utilizează Magazinul.
5. Magazin – magazin online condus de Vânzător la adresa de internet https://koaloshop.com/
6. Contract la distanță – un contract încheiat cu Clientul ca parte a unui sistem organizat de încheiere de contracte la distanță (ca parte a Magazinului), fără prezența fizică simultană a părților, cu utilizarea exclusivă a unui sau mai multor mijloace de comunicare la distanță până la încheierea contractului.
7. Regulament – prezentele reglementări ale magazinului.
8. Comandă – declarația de intenție a Clientului făcută prin Formularul de comandă și vizând direct încheierea Contractului de vânzare a produsului ori produselor cu Vânzătorul.
9. Formular de comandă – un formular interactiv, disponibil în magazin, care permite plasarea unei comenzi, în special prin adăugarea de produse in coș și specificarea condițiilor din Contractul de vânzare, inclusiv modalitatea de livrare și de plată.
10. Coș – element al software-ului Magazinului în care sunt vizibile Produsele selectate pentru cumpărare de către Client, fiind de asemenea posibil să se determine și să se modifice datele Comenzii, în special cantitatea de produse.
11. Produs – obiect / serviciu mobil disponibil în Magazin care face obiectul Contractului de vânzare între Client și Vânzător.
12. Contract de vânzare – un contract de vânzare a produselor încheiat între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului online.

§3 Contact cu magazinul

1. Adresa vânzătorului: ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Polonia.
2. Adresa de e-mail a vânzătorului: ro@koaloshop.com
3. Clientul poate comunica cu Vânzătorul folosind adresele prevăzute în prezentul alineat.

§4 Informații generale

1. Vânzătorul, în limita maximă permisă de lege, nu va fi răspunzător pentru nicio întrerupere, inclusiv întreruperi în funcționarea Magazinului, cauzate de forță majoră, operarea neautorizată a terților sau incompatibilitatea Magazinului Online cu infrastructura tehnică a Clientului.
2. Vizualizarea sortimentului Magazinului nu necesită crearea unui Cont. Plasarea comenzilor de către Client pentru Produse din sortimentul Magazinului este posibilă fie după crearea unui Cont în conformitate cu prevederile articolului § 6 din Regulament, fie prin furnizarea datelor personale și adresa care să permită efectuarea Comenzii fără crearea unui Cont.
3. Prețurile stipulate în Magazin sunt oferite în lei românești (RON) și sunt prețuri brute (inclusiv TVA).

§5 Executarea contractului de vânzare

1. Încheierea Contractului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat Comanda folosind Formularul de comandă din Magazinul Online.
2. După plasarea Comenzii, Vânzătorul confirmă imediat primirea acesteia și simultan acceptă onorarea Comenzii. Confirmarea primirii Comenzii și acceptarea acesteia pentru realizare are loc prin trimiterea unui e-mail de confirmare la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul plasării Comenzii. E-mail-ul va conține cel puțin declarația Vânzătorului de primire a Comenzii, acceptarea acesteia pentru realizare și confirmarea încheierii Contractului de vânzare. Imediat ce Clientul primește e-mailul de mai sus, se încheie un Contract de vânzare între Client și Vânzător.
3. Dacă Clientul alege plata prin transfer bancar sau prin plată electronică, Clientul trebuie să efectueze plata în termen de 3 zile calendaristice de la data Contractului de Vânzare – în caz contrar, Comanda va fi anulată.
4. La comanda unor produse cu date de livrare diferite, data livrării va fi data cea mai îndelungată. Începutul perioadei de livrare a Produsului către Client se contorizează de la data încasării sumei de către Vânzător.
5. Livrarea produselor are loc numai în România.

§6 Dreptul de retragere din contract

1. Consumatorul se poate retrage din Contractul de vânzare în termen de 100 zile, fără a oferi un motiv.
2. Termenul specificat la alin. 1 începe cu livrarea Produsului către Consumator sau o persoană desemnată de acesta, în afară de curier.
3. În cazul unui contract care acoperă multe produse care sunt livrate separat, în loturi sau pe părți, termenul indicat la alin 1 decurge de la livrarea ultimului articol, lot sau parte.
4. Consumatorul se poate retrage din contract, depunând Vânzătorului o declarație de retragere din Contract. Pentru a respecta termenul de retragere din Contract, este suficient ca respectivul Consumator să trimită o declarație înainte de acest termen.
5. Declarația poate fi trimisă prin poștă tradițională sau prin mijloace electronice, trimițând declarația la adresa de e-mail a Vânzătorului.
6. În cazul trimiterii unei declarații electronice de către Consumator, Vânzătorul va trimite imediat Consumatorului o confirmare de primire a declarației de retragere din Contract, la adresa de email furnizată de Consumator.
7. Consumatorul nu poate renunța la Contract in următoarele cazuri:
a. obiectul serviciului este un articol care nu este prefabricat, ci fabricat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale,
b. obiectul serviciului este un articol livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare,
c. pentru furnizarea serviciilor, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea serviciului că, după îndeplinirea serviciului de către Vânzător, va pierde dreptul de a se retrage din Contract,
d. în cazul în care sunt articole care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil cu alte lucruri,
8. Dacă, datorită naturii Produsului, acesta nu poate fi returnat prin poștă obișnuită, informații despre acest lucru, precum și costul de returnare a Produsului, se vor regăsi în descrierea Produsului din Magazin.
9. Ce se întâmpla atunci când renunțați la Contract:
a. În cazul retragerii dintr-un Contract la distanță, Contractul este considerat nul.
b. În cazul renunțării la Contract, Vânzătorul va returna Consumatorului, în termen de cel mult 14 zile de la data primirii declarației de retragerea a Consumatorului din Contract, plata efectuată de acesta.
c. Rambursarea se va face prin transfer bancar în contul Consumatorului, prevăzut în formularul de retur.
d. Vânzătorul poate reține rambursarea până la primirea Produsului sau până când i se furnizează dovada returnării acestuia, oricare dintre acestea are loc mai întâi.
e. Consumatorul trebuie să returneze Produsul pe adresa Vânzătorului, prevăzută în Regulament, în cel mult 14 zile. Termenul limită va fi îndeplinit dacă Consumatorul trimite produsul înapoi în termen de 14 zile.
f. Consumatorul suportă costurile directe de returnare a Produsului, inclusiv costurile de returnare a Produsului dacă, datorită naturii sale, Produsul nu poate fi returnat prin poștă obișnuită.

§7 Reclamații si garanție

1. Contractul de vânzare acoperă Produsele noi.
2. În cazul unui defect al mărfurilor achiziționate de la Vânzător, Clientul are dreptul să facă o reclamație pe baza prevederilor din Codul Civil referitoare la garanție.
3. Reclamațiile trebuie să fie transmise în scris sau prin e-mail la adresele Vânzătorului prevăzute în prezentul Regulament.
4. Se recomandă ca reclamația să includă o scurtă descriere a defectului, circumstanțelor (inclusiv data) apariției acestuia, datele Clientului care a depus reclamația și solicitarea Clientului în legătură cu defectul mărfii.
5. Vânzătorul va răspunde imediat la cererea de reclamație, cel târziu în termen de 14 zile.
6. Dacă s-a acordat garanție produsului, informații despre acesta, precum și conținutul acestuia, vor fi incluse în descrierea Produsului din Magazin.

§8 Date cu caracter personal în magazinul online

1. Administratorul datelor personale ale clienților, colectate prin intermediul magazinului online, este Vânzătorul.
2. Datele personale ale Clienților colectate de Administrator prin intermediul Magazinului online sunt colectate pentru a implementa Contractul de vânzare, iar dacă Clientul este de acord – și în scopuri de marketing.
3. Destinatarii datelor cu caracter personal ale Clienților Magazinului Online pot fi:
a. În cazul unui Client care utilizează Magazinul online cu metoda de livrare prin poștă sau prin curier, Administratorul furnizează datele personale colectate Clientului transportatorului sau intermediarului selectat care efectuează expedierea la cererea Administratorului.
b. În cazul unui Client care utilizează Magazinul online cu metoda de plată electronică sau cu plată prin card, Administratorul furnizează datele personale colectate Clientului entității selectate care operează procesul de mai sus în Magazinul Online.
4. Clientul are dreptul să își acceseze datele și să le corecteze.
5. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar neprezentarea datelor cu caracter personal -indicate în Regulament – necesare încheierii unui Contract de vânzare are drept consecință incapacitatea de a încheia acest Contract.
6. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor (GDPR). Informații detaliate despre prelucrarea datelor veți regăsi în Politica de Confidențialitate.

§9 Dispoziții finale

1. Contractele încheiate prin intermediul magazinului online sunt încheiate în limba română.
2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul din motive importante, adică modificări ale legii, modificări ale metodelor de plată și livrare – în măsura în care aceste modificări afectează punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament. Vânzătorul va informa Clientul despre orice modificare cu cel puțin 7 zile înainte.
3. Pentru situațiile care nu intră sub incidența prezentelor Reglementări, se aplică dispoziții generale ale legislației române, în special: Codul civil; Actul privind furnizarea de servicii electronice; Legea privind drepturile consumatorilor, Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
4. Clientul are dreptul să utilizeze mijloace extrajudiciare pentru soluționarea reclamațiilor. În acest scop, poate depune o plângere prin intermediul platformei online ODR, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.